İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

  1. Başvuru Yöntemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla   Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
3. Veri sorumlusunun Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
4. Veri Sorumlusunun Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde veri sorumlusunun sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad-Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
Adres  
Cep Telefonu  
 E-posta Adresi  

 

  1. Veri sorumlusu ile İlişkiniz

 

Veri sorumlusu ile İlişkiniz Müşteri  
     
  Çalışan  
     
  Eski Çalışan  
     
  Diğer  

 

  1. Başvuru/Talep Konusu:

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, veri sorumlusuna yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, veri sorumlusunun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza :