Yasal Uyarı

Bu e-posta (ve/veya ekleri) Prof. Dr. İpek TÜRKTAŞ tarafından gönderilmiş olup gizli bilgi/ler içermektedir ve sadece gönderilen kişiye/kişilere yöneliktir. Bu gizli bilgiler kişisel verilerin gizliliği ve münhasırlığı, iş ürününe münhasır olması ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca koruma altında olup hiçbir şekilde açıklanamaz, ifşa edilemez veya yayımlanamaz, bunlara aracılık edilemez. Aksi davranış yasal müeyyideye tabidir. Bu e-postanın muhatabı değilseniz veya içeriği ile ilginiz yoksa, gönderenin onayı olmaksızın bu mesajın (ve eklerinin) okunması, değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi yasaktır ve bu yasak tarafınız için de söz konusudur. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen yollayan kişiyi hemen haberdar ediniz (bunun için  : 0 312 447 46 57 nolu telefonu arayabilirsiniz) ve mesajı sisteminizden derhal siliniz. Bu e-posta (ve/veya ekleri) virüs taramasından geçirilmiş olmasına rağmen virüslü olmadığı garanti edilmemektedir. Bu nedenle e-postayı (ve/veya eklerini) açmadan önce güncel bir virüs taramasından mutlaka geçiriniz. Bu mesajın (e-postanın ve eklerinin) içeriğinde geçen veri sorumlusuna dair tüm fikri ve sınai her türlü haklar, gönderen veri sorumlusuna ait olup, maddi ve manevi tüm hakları tarafımızda saklıdır. İzinsiz çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması veya ifşa edilmesi yasaktır ve aksi davranış yasal müeyyideye tabidir. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi http://www.ipekturktas.com/ adresinde bulunan başvuru formu aracılığı ile belirtilen yöntemler doğrultusunda veri sorumlusuna iletebilirsiniz.